Reiseråd

Reiseråd

 

Pass og visum

Du trenger gyldig pass hvis du skal reise til utlandet. Mange land krever at passet skal være gyldig minst seks måneder etter hjemkomst. Pass med innreisestempel fra Israel kan føre til at passinnehaver nektes innreise i noen land.

 

Det kreves visum til flere av våre land. Nærmere informasjon om dette blir meddelt den reisende.

Hvis du er deltaker på våre turer med et annet pass enn det norske må du sjekke reglene ved den aktuelle ambassaden eller konsulatet. Har du en annen nasjonalitet enn den norske er det viktig at du informerer oss ved bestilling, slik at riktige pass- og visumopplysninger kan bli gitt.

Det er turdeltakerens ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.

«Reiser mellom himmel og jord» er ikke erstatningspliktig for turdeltakere som ikke har dette i orden.

 

Flyforsinkelser

Forsinkelser kan oppstå på grunn av vær, tekniske feil, streikeller andre forhold. Skulle dette skje, vil det flyselskapet du skulle reise med, være ansvarlig for å forandre flybilletten til nærmeste korresponderende fly med samme selskap.eller med et annet selskap. Hvis forsinkelsen blir av lengre varighet, vil flyselskapet eventuelt sørge for måltider og hotellovernatting, Innenfor EØS-området er det egne regler for dekning av eventuell kompensasjon.

 

Ved selvforskyldte forsinkelser som for sent frammøte til flyavgang kan ikke flybilletten forandres til en annen forbindelse. Ny billett til full pris må betales av den reisende selv.

 

Bagasje

Det er vanligvis bare tillatt med ett koli a 20 eller 23 kilo ( bagasjekontor. Skade- og tapskjema som fylles ut på den aktuelle flyplass må vedlegges senere forsikringskrav. Ved forsinket bagasje vil forsikringsselskap eller flyselskap normalt utbetale et midlertidig erstatningsbeløp.

 

Flyplassavgifter

Skatter og avgifter i forbindelse med flyreiser betales vanligvis sammen med flybilletten. I noen få land må man i tillegg betale en flyplassavgift før avreise. Denne avgiften er ikke innkludert i reisens oppgitte pris og betales i lokal valuta på flyplassen.

 

Valuta

Kredittkortene VISA, MasterCard, American Express og Diners kan benyttes de fleste steder. Skulle du likevel har lyst til å ta med deg kontanter, så velg euro og US dollar. Det kan være smart å ta med små sedler, i euro f.eks. 5 € , 10 € og 20 €.

 

UDs landssider

Utenriksdepartementet har egne nettsider som gir reiseråd og informasjon om de enkelte land beregnet for norske borgere. Der kan du finne generelle råd som kan være til hjelp ved planlegging av turen.

 

 

Copyright © All Rights Reserved