Reiseforsikring

Reiseforsikring

 

Her er Utenriksdepartementets råd for reiseforsikring i utlandet:

Ta deg tid til å lese disse rådene. Har du ikke reiseforsikring så kan vi hjelpe deg.

Husk at du må tegne forsikringen før du betaler reisen, for at den skal være gyldig for forestående tur.

 

 

Behandlingsreiser, sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet.

Å reise utenfor Norge uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie.

Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Det kan faktisk koste deg en million!

Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

 

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd (også de med liten skrift), og vær blant annet oppmerksom på følgende:

 

Dekker forsikringen det landet du skal reise til?

Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?

 

De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.

 

Når du reiser innenfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort, som du kan bestille på følgende måter:

 

1. Via internettsiden til HELFO

2. Via SMS til 26626: Kort (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer)

3. Ved å ringe HELFOs servicesenter på telefon 815 70 030 eller (00 47) 33 51 22 80

 

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets statsborgere, men dekker eksempelvis ikke ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke utenfor Norden.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør.

 

Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.

De aller fleste utenlandsreiser forløper uten problemer. Men et godt forarbeide er viktig. Husk at alle kan bli syke eller utsettes for ulykker – også i utlandet. Vær derfor godt forberedt!"

 

God reise!

 

Copyright © All Rights Reserved